Terugkommoment

Wat?

Het terugkommoment is een verplichte opleiding van 4 uur die u 6 tot 9 maanden na afgifte van uw definitief rijbewijs B moet volgen. U hoeft na het terugkommoment geen examen af te leggen. Vermijd een toeslag door tijdig in te schrijven en het terugkommoment te volgen binnen uw termijn.

Voor wie?

Als u aan de volgende 3 voorwaarden voldoet, moet u deelnemen aan het terugkommoment:

u hebt vanaf 1 oktober 2017 of later uw voorlopig rijbewijs aangevraagd of omgewisseld, OF u hebt uw voorlopig rijbewijs aangevraagd voor 1 oktober 2017 en omgewisseld naar een voorlopig rijbewijs van 18 of 36 maanden of model 12.

uw voorlopig en definitief rijbewijs zijn afgeleverd in een Vlaamse gemeente

u woont na het behalen van uw definitief rijbewijs in Vlaanderen.

U moet niet deelnemen aan het terugkommoment als u niet meer in Vlaanderen gedomicilieerd bent (niet meer in een Vlaamse gemeente ingeschreven bent) in de periode waarbinnen u het terugkommoment moet volgen.

Wanneer te volgen?

U moet het terugkommoment volgen 6 tot 9 maanden na afgifte van uw definitief rijbewijs B. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om het terugkommoment op tijd te volgen. U kunt uw termijn op 3 verschillende manieren in het oog houden:

Datum op rijbewijs

U kunt de periode waarbinnen u het terugkommoment moet volgen nagaan op uw rijbewijs. Zoek de datum van afgifte. Dat is de datum die u terugvindt na code 4a.

Voorbeeld: als uw definitieve rijbewijs B werd afgeleverd op 5 november 2021, dan moet u het terugkommoment volgen van 5 mei 2022 tot en met 4 augustus 2022.

Herinneringsbrief

Ongeveer 3 weken voor de periode start waarbinnen u het terugkommoment moet volgen, ontvangt u een herinneringsbrief van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken. Die brief is een extra dienstverlening. Dat wil zeggen dat u, ook als u geen brief ontvangt (vb. door problemen met de post), nog steeds verplicht bent om het terugkommoment te volgen.

Mijn Burgerprofiel

U kunt de termijn waarin u het verplichte terugkommoment moet volgen of de status van uw aanvraag om uitstel snel en gemakkelijk online raadplegen op Mijn Burgerprofiel. Dat is de online profielpagina met uw persoonlijke gegevens die bij de overheid bekend zijn. De termijn zal ten laatste vijf en een halve maand nadat u uw definitief rijbewijs hebt aangevraagd in het gemeentehuis zichtbaar zijn onder ‘Uw gegevens’ > ‘Mobiliteit’. Herlaad de pagina als u niet meteen uw gegevens te zien krijgt.

Wil u automatisch via mail op de hoogte gebracht worden wanneer uw gegevens daar zichtbaar zijn? Schrijf u dan in op updates. Dat kan na inloggen in Mijn Burgerprofiel door via het uitklapmenu onder uw naam rechtsboven te kiezen voor ‘Inschrijven op updates’ en onderaan die pagina ‘Terugkommoment voor rijbewijs B (auto)’ uit te klappen en uw persoonlijk e-mailadres op te geven.

Waar?

Rijschool PINKERS is erkend om het terugkommoment te mogen aanbieden onder het nummer T28!

Sancties bij niet volgen

Als u het terugkommoment niet op tijd volgt, ontvangt u een aanmaning van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (DMOW). U krijgt 2 maanden extra tijd om het terugkommoment te volgen. Daarnaast betaalt u op de dag van uw afspraak 54 euro extra aan de instelling waar u het terugkommoment volgt.

Als u het terugkommoment niet gevolgd hebt binnen die extra 2 maanden, stelt DMOW een proces-verbaal op. De procureur des Konings beslist of er een strafrechtelijke procedure wordt opgestart. Als de procureur beslist om niet te vervolgen, kunt u een boete krijgen van DMOW. In beide gevallen riskeert u een boete die kan oplopen tot 4000 euro. Via een aangetekende brief wordt u op de hoogte gebracht over de beslissing van de procureur des Konings.

In dat geval hebt u altijd de mogelijkheid om een schriftelijk verweer in te dienen. Dat is een e-mail of brief met redenen waarom u het terugkommoment niet hebt gevolgd, aangevuld met de nodige bewijsstukken.

Kostprijs

De kostprijs van het terugkommoment bedraagt 108 euro (jaarlijks geïndexeerd). In 2023 is dit 120 euro. U betaalt rechtstreeks aan de rijschool.

Vestigingen
Oostende

Vindictivelaan 19
8400 Oostende

059 80 12 73

Brugge Sint-Andries

Gistelse Steenweg 333
8200 Brugge Sint-Andries

050 39 33 34

Brugge Sint-Pieters

Monnikenwerve 200
8000 Brugge Sint-Pieters (naast examencentrum)

050 60 69 00

Zedelgem

Snellegemsestraat 10
8210 Zedelgem

050 60 69 00

Gistel

Markt 22
8470 Gistel

059 70 46 44

Blankenberge

J. De Troozlaan 68
8370 Blankenberge

050 41 46 90

Oostkamp

Brugsestraat 25
8020 Oostkamp

050 60 69 00

Nieuwpoort

Oostendestraat 12
8620 Nieuwpoort

050 60 69 00

Bredene

Duinenstraat 308
8450 Bredene

059 80 12 73