Oefenen op de openbare weg in tijden van Corona-virus: quid?

Is het wel nog aangewezen om in de huidige tijden met een L te oefenen op de openbare weg tot het behalen van het rijbewijs?

Op 18/03/2020 verspreidde de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken een Ministrieel besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID - 19 te beperken.

Hierin staat duidelijk te lezen in artikel 8 dat personen ertoe gehouden zijn thuis te blijven. Het is verboden om zich op de openbare weg en in openbare plaatsen te bevinden, behalve in geval van noodzakelijkheid en omwille van dringende redenen. Hieronder vind je de exhaustieve lijst toegelaten verplaatsingen:

- zich begeven van en naar de plaatsen waarvan de opening toegelaten is op basis van eerdere artikelen waarvan sprake in het Ministrieel besluit

- toegang hebben tot bankautomaten en postkantoren

- toegang hebben tot medische zorgen

- bijstand en zorgen voorzien voor oudere personen, voor minderjarigen, voor personen met een handicap en voor kwetsbare personen

- het uitvoeren van de professionele verplaatsingen, met inbegrip van het woon-werkverkeer

- activiteiten in intieme of familiale kring en begrafenisceremonies

- een buitenwandeling met de leden van de familie die onder hetzelfde dak wonen vergezeld met een andere persoon, de beoefening van een individuele fysieke activiteit met familieleden die onder hetzelfde dak wonen of telkens een zelfde vriend, dit alles met respect van minstens 1,5 meter tussen elke persoon

Gaan oefenen tot behalen van het rijbewijs behoort dus niet tot een essentiële verplaatsing onder de bepalingen van het Ministrieel besluit. Gelieve hier dan ook zeker rekening mee te houden en je verplaatsingen enkel te beperken tot het noodzakelijke zoals hierboven beschreven. 

We hopen allemaal samen dat we het virus snel meester zijn en opnieuw de baan op kunnen, maar in tussentijd keep safe and sound! #blijfinuwkot#stayathome

Vestigingen
Oostende

Vindictivelaan 19
8400 Oostende

059 80 12 73

Brugge Sint-Andries

Gistelse Steenweg 333
8200 Brugge Sint-Andries

050 39 33 34

Brugge Sint-Pieters

Monnikenwerve 200
8000 Brugge Sint-Pieters (naast examencentrum)

050 60 69 00

Zedelgem

Snellegemsestraat 10
8210 Zedelgem

050 60 69 00

Gistel

Markt 22
8470 Gistel

059 70 46 44

Blankenberge

J. De Troozlaan 68
8370 Blankenberge

050 41 46 90

Oostkamp

Brugsestraat 25
8020 Oostkamp

050 60 69 00

Nieuwpoort

Oostendestraat 12
8620 Nieuwpoort

050 60 69 00

Bredene

Duinenstraat 308
8450 Bredene

059 80 12 73