Vormingsmoment voor begeleider: alles wat je moet weten

Hoe zit het nu juist met ouders/kennissen die kandidaat-bestuurders willen begeleiden doorheen het oefentraject tot het behalen van het rijbewijs?

Het besluit van de Vlaamse Regering van 9 juni 2017 bepaalt de scholingsvoorwaarden voor het verkrijgen van een rijbewijs. Dit besluit bepaalt dat de begeleider van een kandidaat-bestuurder verplicht wordt van een vormingsmoment te volgen. Op het einde van de vorming wordt de begeleider een begeleidersattest overhandigd. Hiermee kan de kandidaat-bestuurder de begeleider op zijn/haar voorlopig rijbewijs laten zetten. Maximum 2 begeleiders zijn toegelaten. De minimumduur voor het doorlopen van de rij-opleiding wordt ook verlengd van drie naar negen maanden.

 

 

Raad van State vernietigt het besluit van de Vlaamse Regering van 9 juni 2017 dat de scholingsvoorwaarden voor het verkrijgen van een rijbewijs bepaalt

In het arrest van de Raad van State valt te lezen dat de uitreiking van het (voorlopig) rijbewijs federale materie is, en dus onder federale bevoegdheid valt. De Vlaamse Overheid is dus niet bevoegd om de gemeenten eisen op te leggen in verband met het uitreiken van rijbewijzen door de gemeenten. 

Dit leidt tot het opheffen van de verplichting om een vormingsmoment te volgen voor de begeleiders. Ook de minimum stageperiode wordt opnieuw verlaagd van 9 maanden naar 3 maanden, en dit per onmiddellijke ingang.

Heb je nog prangende vragen?

Aarzel niet en contacteer ons gerust via dit formulier

 

Vestigingen
Oostende

Vindictivelaan 19
8400 Oostende

059 80 12 73

Brugge Sint-Andries

Gistelse Steenweg 333
8200 Brugge Sint-Andries

050 39 33 34

Brugge Sint-Pieters

Monnikenwerve 200
8000 Brugge Sint-Pieters (naast examencentrum)

050 60 69 00

Zedelgem

Snellegemsestraat 10
8210 Zedelgem

050 60 69 00

Gistel

Markt 22
8470 Gistel

059 70 46 44

Blankenberge

J. De Troozlaan 68
8370 Blankenberge

050 41 46 90

Oostkamp

Brugsestraat 25
8020 Oostkamp

050 60 69 00

Nieuwpoort

Oostendestraat 12
8620 Nieuwpoort

050 60 69 00

Bredene

Duinenstraat 308
8450 Bredene

059 80 12 73